Informacja dla rodziców - Przedszkole Bajka
news

Aktualności

maj
25
2020

Informacja dla rodziców

Informacja dla rodzicówRodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki dla dziecka przez nasze przedszkole, powinni skontaktować się z dyrektorem przedszkola telefonicznie: 59 822 2424 lub e-mail: przedszkole3b@o2.pl 

W czasie trwania epidemii do przedszkola przyjmowane są dzieci rodziców pracujących zawodowo (2 rodziców, bądź pracujący rodzic samotnie wychowujący dziecko), w szczególności dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Proszę o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w Przedszkolu nr 1 w Bytowie:
  1. Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć.
  2. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19,
    znajdującymi się na naszej stronie internetowej i w placówce.

Rodzice, którzy otrzymają zgodę dyrektora na przyprowadzenie dziecka/ci do naszej placówki zobowiązani są do dostarczenia wypełnionego oświadczenia dostępnego na stronie internetowej oraz w przedszkola.

Dyrektor Przedszkola nr 1 w Bytowie
Mirosława Kleinschmidt