Potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola - Przedszkole Bajka
news

Aktualności

marzec
23
2021

Potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola

Potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 1 w Bytowie na rok szkolny 2021/22, zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, w terminie do 29 marca 2021 r. do godz. 15.00.

Potwierdzenie można złożyć w przedszkolu lub przesłać na adres e-mail: przedszkole3b@o2.pl

W przypadku braku informacji w wyznaczonym terminie, dziecko zostanie skreślone z listy kwalifikacyjnej.

30 marca 2021 r. na tablicy ogłoszeń zostanie umieszczona lista dzieci przyjętych do przedszkola.

Wzór treści potwierdzenia:

Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka ........... do Przedszkola nr 1 w Bytowie na rok szkolny 2021/22.


Czytelny podpis rodzica