Przedszkolny konkurs plastyczny

Aktualności

październik
25
2018

Przedszkolny konkurs plastyczny "Piękna nasza Polska cała"

Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć piękna i bogactwa polskiej przyrody, krajobrazów, świata roślin i zwierząt. 
 
Cele konkursu:
-kształtowanie w dzieciach postawy patriotycznych;
- doskonalenie umiejętności wyrażania swoich spostrzeżeń, wyobrażeń za pośrednictwem różnorodnych technik.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 1 w Bytowie.

 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze wszystkich grup wiekowych.

 3. Praca może być wykonana dowolną techniką płaską (np. rysunek, malarstwo, wycinanka, kolaż).
 4. Format prac: A4 lub A3.

 5. Kryteria oceny prac:

  - zgodność pracy z tematem konkursu,

  - samodzielność wykonania,

  - kreatywność.

 6. Prace podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwą grupy (na odwrocie) należy zostawiać w wychowawcy.

 7. Prace należy składać do 5 listopada.

 8. Przekazanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na ekspozycję pracy podczas wystawy pokonkursowej.