Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli - Przedszkole Bajka
news

Aktualności

maj
07
2020

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli

GIS wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dotyczą one m.in.: organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii. W materiałach zostały także opisane zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu. Załącznikami do wytycznych są szczegółowe instrukcje: mycia i dezynfekcji rąk oraz prawidłowego zdejmowania maseczek i rękawiczek.

Materiały GIS będą wsparciem w organizowaniu bezpiecznej opieki nad dziećmi.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

 
  1. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli

  2. Instrukcja mycia rąk

  3. Instrukcja dezynfekcji rąk

  4. Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki

  5. Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek