Dla Rodziców - Przedszkole Bajka
news

Artykuły

Rola rodziców w rozwoju samodzielności dziecka

Człowiek samodzielny to człowiek wolny i odpowiedzialny za podejmowanie przez siebie działania.
Działanie samodzielne to takie, które spełnia trzy kryteria:

  • jest podejmowane z własnej inicjatywy,
  • zmierza do określonego celu,
  • służy realizacji własnych poczynań, a nie uzyskaniu czyjejś aprobaty.
czytaj więcej

Program wychowania przedszkolnego - Kocham przedszkole

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania

Cele programu powinny wskazywać nauczycielowi kierunek działań umożliwiający realizację podstawowych zadań wychowania przedszkolnego, jakim jest wspomaganie rozwoju dziecka. Myślą przewodnią jest tu spojrzenie Anny Brzezińskiej, która podkreśla znaczenie rozwoju w edukacji dziecka i edukacji w rozwoju dziecka – wyznacza to nauczycielowi podstawowe zadanie, które można ująć jako wspieranie rozwoju, polegające na wielorakich działaniach prowadzących do powstawania zmian rozwojowych (zmian uniwersalnych, wspólnych i indywidualnych). Podejmowane działania w edukacji przedszkolnej powinny uwzględniać zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – stosownie także do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego.

czytaj więcej

Samoocena - jak wychować pewnego siebie człowieka?

Niska samoocena i brak pewności siebie często wynikają z wychowawczych błędów. Dlatego warto wiedzieć, jak krytykować i jak chwalić, by młodzi ludzie mieli prawidłową samoocenę.  Rozmowa z Jolantą Kwasiborską-Suchecką, psychologiem.czytaj więcej

Czy powinno się karać dzieci?

Dzieciom potrzebne są jasne, przejrzyste reguły – wiedza o tym, jakie zachowania akceptujemy, a jakie nam się nie podobają.czytaj więcej

Zabawy ortofoniczne i ich rola w rozwoju mowy i spostrzegania słuchowego dźwięków mowy ludzkiej

Rozwój mowy ludzkiej dokonuje się stopniowo i ściśle powiązany jest ze słuchem. Ośrodki słuchowe w korze mózgowej powstają w okresie płodowym i płód odbiera dźwięki – drgania powietrza przez powłoki brzuszne matki. Można wtedy zaobserwować wzmożoną aktywność ruchową płodu jako odpowiedź na głośne dźwięki w otoczeniu.czytaj więcej

Na stole świątecznym

Nakryciu stołu urody dodaje wystrój regionalny, stylizowany ludową trądycją. Najszlachetniejszym kolorem obrusów była wprawdzie zawsze biel, ale warto pamiętać, że nasze prababcie czyniły w tym względzie pewne wyjątki. Za nader uroczysty uchodził kiedyś kolor błękitny czy kremowy i takimi właśnie obrusami albo płóciennymi serwetami nakrywano wielkanocne stoły. Pięknie na nich wygląda kociewski haft: biało wyszywane rumiany, niebieskie chabry, liliowe osty czy różowe ostróżki.czytaj więcej

Symbolika kolorów kraszanek

Co oznaczają barwy kraszanek wielkanocnych?

żółty – światło i słońce. Daje radość i siłę. Jeśli tego życzysz bliskiej osobie, podaruj jej żółtą, optymistyczną pisankę. Dzieląc się z nią radością dasz jej także komunikat, że zależy ci na kontakcie z nią, na porozumieniu.czytaj więcej

Ubieranie dziecka do przedszkola

Trzylatek rozbiera się i ubiera, zjada, myje się i sprząta z coraz mniejszą pomocą dorosłego. Najtrudniejsze do opanowania są drobne ruchy rąk – co jest związane z niepełną dojrzałością włókien nerwowych w dłoniach oraz słabym współdziałaniem rąk i oczu. Na przykład, dziecko nie potrafi zawiązać sznurowadła, choć już jeździ na rowerku.czytaj więcej

Jak ułatwić dziecku start w przedszkolu?

Staraj się jak najwięcej mówić o przedszkolu. Musisz mówić, że będzie się mogło tam bawić z kolegami, rysować kredkami i lepić z plasteliny i że będą tam duże  sale i zabawki . Jeśli będzie ci zadawało pytania, nie pozostaw żadnego z nich bez odpowiedzi.czytaj więcej

Co powinno jeść dziecko

Nawyki żywieniowe, które zostaną ukształtowane w wieku kilku lat, najczęściej pozostają na większość życia. Podpowiadamy więc, co powinno znaleźć się na talerzu przedszkolaka, aby miał siłę do nauki, zabawy i mógł zdrowo się rozwijać.czytaj więcej

Orientacyjne normy rozwojowe dla dzieci trzyletnich

Ponieważ w rozwoju dzieci w wieku trzech i czterech lat obserwuje się duże różnice indywidualne i różne tempo rozwoju uwarunkowane m.in. odmiennymi doświadczeniami rodzinnymi, to nie sposób podać precyzyjnych norm rozwojowych.czytaj więcej

Apel dziecka do rodziców

Teraz, kiedy już chcę czasem sam decydować nadal oczekuję, że będziecie spełniać moje życzenia, jednak nie bez ograniczeń. Mimo tego, że teraz wydaje Wam się, że nic nie stoi na przeszkodzie zaspokajania wszystkich moich pragnień – uwierzcie mi – na dłuższą metę nie wyjdzie mi to na dobre. Chciałbym, żeby umiejętność przewidywania przyszłości skłaniała Was do powściągliwości i żeby świadome przeciwdziałanie mojej żądzy panowania motywowało Was do bardziej przemyślanych reakcji wobec mnie.czytaj więcej

Dziecko agresywne

Sposoby pracy z dzieckiem agresywnym: dostrzeganie agresywnych zachowań przez dzieci i ich wyrażanie, niwelowanie przyczyn wściekłości i złości, uczenie się rozumienia siebie i innych, opanowywanie i przezwyciężanie złości i agresji, budowanie poczucia własnej wartości oraz nawiązywanie nieagresywnych kontaktów i pokojowe rozwiązywanie konfliktów.

czytaj więcej