Dziecko agresywne - Przedszkole Bajka
news

Artykuły

Dziecko agresywne

Sposoby pracy z dzieckiem agresywnym:

Dostrzeganie agresywnych zachowań przez dzieci i ich wyrażanie
 • uświadamianie sobie swoich uczuć
 • wyrażanie swoich uczuć
 • uświadamianie dzieciom, że złość, wściekłość, agresja należą też do natury każdego człowieka
Niwelowanie przyczyn wściekłości i złości
 • okreąlanie potrzeb dzieci, których niezaspokojenie jest częstą przyczyną agresji (potrzeba bycia wartościowym człowiekiem, potrafienia czegoś, bycia społecznie akceptowanym, czucia przynależności do grupy)
 • stwarzanie przez nauczyciela i rodziców możliwości zaspokajania potrzeb dzieci,
 • spełnianie ich oczekiwań i osiągania wyznaczonych celów.
Uczenie się rozumienia siebie i innych
 •  Poznawanie siebie nawzajem
 •  Budowanie wzajemnego zaufania
 •  Wyjaśnianie niezgodności pomiędzy tym, jacy jesteśmy, a tym, jak odbierają nas inni
Opanowywanie i przezwyciężanie złości i agresji
 • Uczenie się odreagowywania w kontrolowany sposób agresywnych impulsów w stosunku do innych ludzi np. rysowanie wściekłego obrazka, gniecenie gazety, tupanie, kopanie piłki z całej siły itp.
 • Uczestniczenie w zabawach uaktywniających ciało, np. otrząsanie się ze złości, ogoniaste zwierzaki,
Budowanie poczucia własnej wartości
 • Doświadczanie przez dziecko siebie samego w zabawie, jako kogoś znaczącego
Nawiązywanie nieagresywnych kontaktów
 • Przezwyciężanie strachu przed dotykaniem i pozwalanie na większą bliskość
 • Uczenie się bawienia z innymi
Pokojowe rozwiązywanie konfliktów
 • Szanowanie innych
 • Rozwijanie umiejętności przedstawiania i przeforsowywania swoich racji
 • Stwarzanie w grupie atmosfery pełnego zaufania, odprężenia
 • Wspólne dochodzenie do satysfakcjonujących kompromisów.