Opłaty - Przedszkole Bajka

Opłaty

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

Miesięczna opłata za pobyt ustalana jest na podstawie faktycznego czasu przebywania dziecka w przedszkolu i wynosi 1,00 zł (25% zniżki na drugie i kolejne dzieci z rodziny) za każdą rozpoczętą godzinę z wyłączeniem czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, która jest bezpłatna i obejmuje godziny 8.00 - 13.00.
 
Opłatę wnosi się z dołu do 12-go dnia każdego miesiąca. Po tym dniu opłata przechodzi jako zaległość. Nieopłacenie przedszkola za dwa miesiące zgodnie ze Statutem przedszkola powoduje skreślenie dziecka z listy.
 
Opłata za wyżywienie (obiad) – 3,50 zł.
 
Rodzice wnoszą opłatę za wyżywienie dziecka z dołu do 12 dnia każdego miesiąca, zgodnie z ilością dni w których dziecko było zapisane na obiad.
 
Wpłat dokonujemy u referentki przedszkola. Prosimy o dokonywanie terminowych wpłat

Podstawa: ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z tzw. „Ustawą przedszkolną” każda godzina ponad czas bezpłatnej podstawy programowej kosztuje 1,00 zł.