Opłaty - Przedszkole Bajka
docs

Opłaty

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu określa Uchwała Nr XLI/428/2018 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Bytów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych