Zamierzenia - Przedszkole Bajka

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

LISTOPAD

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZE

 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn, deska, igła.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: e, t, d, i w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wdrażanie dzieci do respektowania praw i obowiązków swoich oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby.
 • Wdrażanie do obdarzania uwagą innych dzieci i osób dorosłych.
 • Zachęcenie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyrażanie swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy.

 

TYGODNIOWE TEMATY ZAJĘĆ W LISTOPADZIE

 

    1.NA STAREJ FOTOGRAFII

W tym tygodniu naszym głównym zagadnieniem będzie rodzina. Na podstawie fotografii, słuchanych opowiadań i własnych doświadczeń będziemy rozmawiać o rodzinach wielopokoleniowych, o naszych rodzinach i ich członkach (zwłaszcza dziadkach).Porównamy zabawy i zabawki z czasów, gdy nasi dziadkowie byli dziećmi, z tymi, które teraz są popularne. Nauczymy się zabaw sprzed lat.

    2. JESIENNA MUZYKA

W tym tygodniu posłuchamy jesiennej muzyki, dźwięków deszczu i wiatru.

Będziemy grać i wystukiwać  rytmy na instrumentach oraz różnych przedmiotach.

Dopasujemy dźwięki instrumentów do słyszanych słów wierszy. Będziemy śpiewać piosenki i ruchem wyrazimy ich treść. Z kubeczków po jogurtach i gumek recepturek sami zrobimy nowe instrumenty.

Poznamy pojęcia związane z muzyką: orkiestra, dyrygent, nuty. Porozmawiamy o ciszy i o tym, czy istnieje cisza absolutna. Będziemy posługiwać się liczebnikiem głównym i porządkowym: 2. Ułożymy zbiory dwuelementowe .

    3. MALI ARTYŚCI

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o sztuce. Dowiemy się, jak swoje dzieła tworzą malarze i rzeźbiarze, w jaki sposób powstają filmy animowane i co to jest graffiti.

    4. CIEPŁO I MIŁO

Porozmawiamy o tym jak się ubierać, by było ciepło i sucho niezależnie od pogody Dowiemy się, czym zajmuje się krawcowa i jakich przyborów krawieckich używa. W otoczeniu i na ilustracjach wyszukamy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się głoską i. Będziemy kreślić po śladzie wzory, szlaczki i kształty literopodobne. Posłuchamy muzyki klasycznej wyrażającej np. spokój lub grozę. Podczas zabawy będziemy doskonalić orientację w przestrzeni i posłużymy się określeniami:

na, w, obok, za, przed.

Będziemy posługiwać się liczebnikiem głównym i porządkowym: 3. Ułożymy zbiory trzyelementowe .