Zamierzenia - Przedszkole Bajka

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

Czerwiec

I. Nadchodzi lato.

Nasza Ziemia- Poznawanie świata

- nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją

- poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie)

- zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata

Poznajemy przyrodę -Lato

- obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np.: lesie, na łące)

− poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, mrówek, ich pożyteczności dla przyrody i ludzi

− poznawanie owoców (truskawki, poziomki, czereśnie, porzeczki) dojrzewających latem; opisywanie ich wyglądu i smaku

− określanie charakterystycznych cech lata, np.: długie dni, wyższa temperatura; poznanie zjawisk atmosferycznych występujących o tej porze roku, np.: burzy, tęczy

 II. Mieszkańcy łąki..

Poznajemy przyrodę- Lato

− obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np.: lesie, na łące)

− określanie charakterystycznych cech lata, np.: długie dni, wyższa temperatura; poznanie zjawisk atmosferycznych występujących o tej porze roku, np.: burzy, tęczy

− poznanie wybranych roślin zielnych, np.: wrotczynu, rumianku, mniszka lekarskiego, i ich znaczenia dla ludzi (herbaty, syropy, preparaty kosmetyczne)

− poznanie wybranych owadów, np.: pszczół, mrówek, ich pożyteczności dla przyrody i ludzi

− poznawanie owoców (truskawki, poziomki, czereśnie, porzeczki) dojrzewających latem; opisywanie ich wyglądu, smaku

 III. Poznajemy zwierzęta egzotyczne.

Nasza Ziemia: Kultura innych narodów. Dziecko:

− ogląda albumy, znaczki i karty pocztowe przedstawiające inne kraje, egzotyczne rośliny i zwierzęta

− nazywa wybrane kraje, regiony i obiekty z mapy świata, np. Chiny, pustynia Sahara, wulkan, Laponia

− zapamiętuje niektóre informacje dotyczące wybranych krajów i regionów świata

− rozpoznaje charakterystyczne budowle, obiekty, krajobrazy związane z poznawanym krajem lub regionem

 IV. Czekamy na wakacje.

Nasz kontakt z techniką Środki transportu

– poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

– oglądanie przedstawionych na obrazkach środków lokomocji niedostępnych bezpośredniej obserwacji, np.: rakiety, promu kosmicznego, nazywanie ich

Nasza sprawność ruchowa Wspomaganie rozwoju ruchowego

- zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie swobodnych zabaw ruchowych

- uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, parku, na boisku) w różnych porach roku (na śniegu, w wodzie)