Krasnale - Przedszkole Bajka

Artykuły

Rola rodziców w rozwoju samodzielności dziecka

Człowiek samodzielny to człowiek wolny i odpowiedzialny za podejmowanie przez siebie działania.
Działanie samodzielne to takie, które spełnia trzy kryteria:

  • jest podejmowane z własnej inicjatywy,
  • zmierza do określonego celu,
  • służy realizacji własnych poczynań, a nie uzyskaniu czyjejś aprobaty.
czytaj więcej

Program wychowania przedszkolnego - Kocham przedszkole

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania

Cele programu powinny wskazywać nauczycielowi kierunek działań umożliwiający realizację podstawowych zadań wychowania przedszkolnego, jakim jest wspomaganie rozwoju dziecka. Myślą przewodnią jest tu spojrzenie Anny Brzezińskiej, która podkreśla znaczenie rozwoju w edukacji dziecka i edukacji w rozwoju dziecka – wyznacza to nauczycielowi podstawowe zadanie, które można ująć jako wspieranie rozwoju, polegające na wielorakich działaniach prowadzących do powstawania zmian rozwojowych (zmian uniwersalnych, wspólnych i indywidualnych). Podejmowane działania w edukacji przedszkolnej powinny uwzględniać zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – stosownie także do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego.

czytaj więcej

Samoocena - jak wychować pewnego siebie człowieka?

Niska samoocena i brak pewności siebie często wynikają z wychowawczych błędów. Dlatego warto wiedzieć, jak krytykować i jak chwalić, by młodzi ludzie mieli prawidłową samoocenę.  Rozmowa z Jolantą Kwasiborską-Suchecką, psychologiem.czytaj więcej

Czy powinno się karać dzieci?

Dzieciom potrzebne są jasne, przejrzyste reguły – wiedza o tym, jakie zachowania akceptujemy, a jakie nam się nie podobają.czytaj więcej

Apel dziecka

Kochana Mamusiu! Kochany Tatusiu!czytaj więcej

Zabawy ortofoniczne i ich rola w rozwoju mowy i spostrzegania słuchowego dźwięków mowy ludzkiej

Rozwój mowy ludzkiej dokonuje się stopniowo i ściśle powiązany jest ze słuchem. Ośrodki słuchowe w korze mózgowej powstają w okresie płodowym i płód odbiera dźwięki – drgania powietrza przez powłoki brzuszne matki. Można wtedy zaobserwować wzmożoną aktywność ruchową płodu jako odpowiedź na głośne dźwięki w otoczeniu.czytaj więcej

Na stole świątecznym

Nakryciu stołu urody dodaje wystrój regionalny, stylizowany ludową trądycją. Najszlachetniejszym kolorem obrusów była wprawdzie zawsze biel, ale warto pamiętać, że nasze prababcie czyniły w tym względzie pewne wyjątki. Za nader uroczysty uchodził kiedyś kolor błękitny czy kremowy i takimi właśnie obrusami albo płóciennymi serwetami nakrywano wielkanocne stoły. Pięknie na nich wygląda kociewski haft: biało wyszywane rumiany, niebieskie chabry, liliowe osty czy różowe ostróżki.czytaj więcej

Symbolika kolorów kraszanek

Co oznaczają barwy kraszanek wielkanocnych?

żółty – światło i słońce. Daje radość i siłę. Jeśli tego życzysz bliskiej osobie, podaruj jej żółtą, optymistyczną pisankę. Dzieląc się z nią radością dasz jej także komunikat, że zależy ci na kontakcie z nią, na porozumieniu.czytaj więcej