Ramowy rozkład dnia - Przedszkole Bajka

Ramowy rozkład dnia

 

7.30-9.30 Zbiórka dzieci i kontakty indywidualne. Schodzenie się dzieci, zabawy, zajęcia  w małych grupach. Praca indywidualna, prowadzenie zajęć przygotowawczych do tematyki bieżącego dnia.

9.30-10.00 Ćwiczenia  poranne, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

10.00- 10.30 Śniadanie.

10.30- 10.45 Realizacja zajęć edukacyjnych w oparciu o podstawę programową.

10.00-13.00 Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do zajęć i zabaw w sali, ogrodzie przedszkolnym; spacery, wycieczki, koncerty umuzykalniające, teatrzyki. Prowadzenie obserwacji  dzieci, zajęcia dodatkowe, rozwijające, kompensacyjno- wyrównawcze.

13.00-13.30 Czynności porządkowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu.

13.30- 14.00 Obiad.

14.00-14.30 Odpoczynek poobiedni, czas relaksu – elementy muzykoterapii, słuchanie opowiadań,   bajek. Czynności samoobsługowe po leżakowaniu.

14.30-15.30  Zabawy ruchowe i zajęcia utrwalające. Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, indywidualna praca wyrównawcza i rozwijająca. Omówienie wydarzeń dnia. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, rozchodzenie się do domów. Przejście do grupy I.