Ramowy rozkład dnia - Przedszkole Bajka

Ramowy rozkład dnia

 

6.30-8.30 Zbiórka dzieci i kontakty indywidualne. Schodzenie się dzieci, zabawy, zajęcia  w małych grupach. Praca indywidualna, prowadzenie zajęć przygotowawczych do tematyki bieżącego dnia.

8.30-9.00 Ćwiczenia  poranne, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

9.00- 9.30 Śniadanie.

9.30- 10.00 Realizacja zajęć edukacyjnych w oparciu o podstawę programową.

10.00-11.30 Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do zajęć i zabaw w sali, ogrodzie przedszkolnym; spacery, wycieczki, koncerty umuzykalniające, teatrzyki. Prowadzenie obserwacji  dzieci, zajęcia dodatkowe, rozwijające, kompensacyjno- wyrównawcze.

11.30-12.00 Czynności porządkowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12.00- 12.30 Obiad.

12.30-14.30 Odpoczynek poobiedni, czas relaksu – elementy muzykoterapii, słuchanie opowiadań,   bajek. Czynności samoobsługowe po leżakowaniu.

14.30-16.00  Zabawy ruchowe i zajęcia utrwalające. Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, indywidualna praca wyrównawcza i rozwijająca. Omówienie wydarzeń dnia. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, rozchodzenie się do domów.