Króliczki - Przedszkole Bajka

Króliczki

Króliczki

W roku 2017/18 grupa Króliczków liczy 25 dzieci w wieku 4 i 5 lat (10 dziewczynek i 15 chłopców).

Wychowawca - Paulina Lublewska

Logopeda – Małgorzata Żywicka

J. angielski – Małgorzata Metel (czwartek i piątek, 10:30-11.00)

Religia – Renata Labuda  (czwartek i piątek, 8:00 – 8:30)