Króliczki - Przedszkole Bajka

Rok 2015/2016

Pierwszy jesienny spacer „Misiaków”

Podczas spaceru dzieci miały okazję obserwowania zmian zachodzących jesienią. Przed wyjściem na spacer zostały omówione z dziećmi zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zachowanie bezpieczeństwa podczas wycieczki pieszej:

  • przechodzenie w wyznaczonych miejscach w obecności osoby dorosłej;
  • chodzenie w parach;
  • zachowanie właściwych odstępów;
  • zachowanie ciszy;
  • zostawienie miejsca do przejścia  dla innych pieszych.