Ogłoszenia - Przedszkole Bajka

Ogłoszenia

Konkurs

R E G U L A M I N

XXVII PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI KASZUBSKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

w kategorii: prace plastyczne 

Cele przeglądu:

  1. Popularyzacja kultury i tradycji kaszubskiej.
  2. Rozbudzanie zainteresowań regionalnym rzemiosłem oraz sztuka ludową Kaszub i Pomorza.
  3. Pobudzanie młodych twórców do doskonalenia swego warsztatu oraz kreatywnego podejścia do tradycji.
  4. Wyszukiwanie talentów artystycznych wśród dzieci i młodzieży naszego regionu.

Szczegóły regulaminu:

1.    Kategorie wiekowe XXVII Przeglądu:

            + przedszkola

            + szkoły podstawowe klasy I – III

+ szkoły podstawowe klasy IV - VI

+szkoły podstawowe klasa VII-VIII i gimnazja

+ szkoły ponadgimnazjalne

2.    Dziedziny XXVII Przeglądu:

            + rzeźba, płaskorzeźba (wykonane w drewnie)

            + drzeworyt, intarsja

            + plecionka z korzeni

            + garncarstwo (wyroby z giny i wypalone)

            + malarstwo na szkle (szkło o wymiarach około 20x30cm, oprawione w ramę)

            + haft

            + tradycyjna zabawka (z naturalnych materiałów, m.in.: drewna, łupin, kory, gałganków)

            + instrumenty muzyczne

            + mała architektura (kompozycja przestrzenna)

3.    Każda praca konkursowa musi posiadać etykietę zawierającą: pełne imię i nazwisko autora pracy; kategorię wiekową oraz wiek autora; dziedzinę oraz tytuł pracy; nazwę i adres szkoły; pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego. Wzór etykiety w załączniku nr 1do regulaminu.

4.    Należy przygotować spis wszystkich prac (według dziedzin) z jednej szkoły bądź instytucji. Wzór spisu w załączniku nr 2 do regulaminu.

5.    Wykonane prace powinny być nowe, nie prezentowane wcześniej w naszym przeglądzie, ani w żadnym innym.

6.    Każdy uczestnik może wziąć udział w maksymalnie trzech dziedzinach przeglądu pod warunkiem przedstawienia maksymalnie jednej pracy w każdej dziedzinie.

7.    Ilość i kategorie nagród ustali Jury. Jury może przyznać wyróżnienia dla opiekunów plastycznych.

8.    Jury kierując się regulaminem i posiadaną wiedzą może odrzucić prace, które nie mieszczą się w kategoriach konkursowych.

9.    Prace należy dostarczyć do środy 20 marca 2019 do godziny 16.00, do Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie (do Gabrieli Pluto-Prądzyńskiej) ul. Zamkowa 2.

10. Ogłoszenie wyników oraz otwarcie wystawy pokonkursowej XXVII Przeglądu Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży odbędzie się w piątek 5 kwietnia 2019 o godzinie 11.00 w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie. Wystawa będzie prezentowana w muzeum do 24 maja.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac podczas transportu.

12. Odbiór prac w bytowskim muzeum będzie możliwy w dniach 27-31 maja 2019.W przypadku nieodebrania prac we wskazanym terminie przechodzą one na własność organizatorów. 

Organizator: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie

Współorganizatorzy: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Gmina Bytów, Powiat Bytowski

Patronat: Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – prof. Edmund Wittbrodt, Prezes Instytutu Kaszubskiego –  prof. Cezary Obracht-Prondzyński,

Starosta Bytowski – Leszek Waszkiewicz, Burmistrz Bytowa – Ryszard Sylka oraz Tygodnik „Kurier Bytowski”

Komitet organizacyjny:

Katarzyna Kozłowska – Prezes ZKP o.Bytów

Lilianna Grosz – Wiceprezes ZKP o.Bytów

Tomasz Siemiński – dyrektor Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie

Jaromir Szroeder – Kierownik Działu Etnograficznego Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie

 

Życzymy wspaniałych prac konkursowych[1][1]Dodatkowych informacji udzielają: Katarzyna Kozłowska (tel. 668 185 680) oraz Gabriela Pluto-Prądzyńska (tel. 59 822 26 23)