Ramowy rozkład dnia - Przedszkole Bajka

Ramowy rozkład dnia

I. Organizacja grupy.

8.00-9.15 Zbiórka dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami, zajęcia lub zabawy w małych grupach. Zabawy ruchowe, zabawy, gry dydaktyczne, stolikowe, indywidualna praca wyrównawcza oraz praca  z dzieckiem zdolnym, zabawy dowolne wg zainteresowań.

9.15 - 9.30 Zajęcia wprowadzające do tematyki dnia.

9.30 -10.00 Zajęcia z zakresu higieny i kultury życia. Przygotowanie do śniadania.

10.00-10.30 Śniadanie

 

II. Realizacja zadań edukacyjnych.

10.30-10.45 Zajęcia zorganizowane.

10.45-13.15 Zabawy dowolne, spacery, wycieczki, teatrzyki, praca indywidualna, wyrównawcza, pobyt w ogrodzie przedszkolnym.

13.15- 13.30 Czynności porządkowo- higieniczne, przygotowanie do obiadu.

13.30- 14.00 Obiad.

 

III. Czas relaksu.

14.00-14.30 Odpoczynek poobiedni (słuchanie muzyki, bajek)

14.30- 15.30 Kontynuacja działalności edukacyjnej,  zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, indywidualna praca wyrównawcza oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy dowolne, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

15.30-16.00 Grupa łączona, rozchodzenie się dzieci.