Ramowy rozkład dnia - Przedszkole Bajka
docs

Ramowy rozkład dnia

I. Organizacja grupy.

7.30-9.00 Zbiórka dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami, zajęcia lub zabawy w małych grupach. Zabawy ruchowe, zabawy, gry dydaktyczne, stolikowe, indywidualna praca wyrównawcza oraz praca  z dzieckiem zdolnym, zabawy dowolne wg zainteresowań.

9.00 - 9.10  Ćwiczenia poranne

9.10 - 9.30 Zajęcia zorganizowane

9.30 -10.00 Zajęcia z zakresu higieny i kultury życia. Przygotowanie do śniadania.

10.00-10.30 Śniadanie

 

II. Realizacja zadań edukacyjnych.

10.30-10.50 Zajęcia zorganizowane.

10.50-13.15 Zabawy dowolne, spacery, wycieczki, teatrzyki, praca indywidualna, wyrównawcza, pobyt w ogrodzie przedszkolnym.

13.15- 13.30 Czynności porządkowo- higieniczne, przygotowanie do obiadu.

13.30- 14.00 Obiad.

 

III. Czas relaksu.

14.00-14.40 Odpoczynek poobiedni (słuchanie muzyki, bajek)

14.40- 15.00 Kontynuacja działalności edukacyjnej,  zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, mówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

15.00-15.30 Grupa łączona, przejście go gr. IV, rozchodzenie się dzieci.

15.30 -16.00 Grupy łączone, przejście do gr I, rozchodzenie się dzieci.