Wrzesień - Przedszkole Bajka

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

Wrzesień

 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych,
 • ćwiczenie percepcji słuchowej i wzrokowej,
 • zapoznanie z poszczególnymi pomieszczeniami przedszkola,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • rozwijanie zdolności plastycznych,
 • dokonywanie analizy słuchowej zdań,
 • nauka i utrwalenie znajomości adresu zamieszkania,
 • próba nauki wiersza na pamięć,
 • ćwiczenie właściwego reagowania na polecenia,
 • wyróżnianie głosek ,,o’’i ,,u’’w nagłosie,
 • wdrażanie do uważnego analizowania obrazków i łączenia ich tematycznie,
 • kształtowanie umiejętności ekologicznych poprzez udział w akcji sprzątania świata,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw warzyw,
 • określenie liczby wyrazów w zdaniu za pomocą liczmanów,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich,
 • kształtowanie analizy i syntezy słuchowej podczas zabaw z układaniem zdań na określony temat,
 • ćwiczenie rzutu do celu,
 • rozwijanie umiejętności wycinania po liniach prostych.