Przedszkole Bajka

Motylki 2015/2016

Pasowanie na Starszaka - 04.10.2015 r.

W tym dniu do  przedszkola przyszli zaproszeni na uroczystość Rodzice. Dzieci przedstawiły część artystyczną składającą się z wierszy i piosenek zatańczyły tańce regionalne ,,Krakowiaka” i  Kujawiaka”, za które zostały nagrodzone gromkimi brawami. Część artystyczna uroczystości zakończyła się bardzo patetycznie- dzieci zadeklamowały wiersz pt.,, Kto ty jesteś” oraz odśpiewały hymn  ,, Jeszcze Polska nie zginęła”. Kolejnym punktem programu było złożenie ślubowania oraz mianowanie przez Panią Dyrektor na Starszaka. Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.