Tygryski - Przedszkole Bajka

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

Październik


  1.     Jesień w sadzie.( 2.10- 6.10.2017)

ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNE

  • Dziecko rozumie znaczenie pojęcia „sad”.
  • Nazywa krajowe drzewa owocowe po rosnących na nich owocach.
  • Poznaje owoce wielozmysłowo: po dotyku, smaku, zapachu i wyglądzie.
  • Kojarzy dojrzewanie owoców i ich zbiór z odpowiednią porą roku.
  • Nazywa części budowy owoców: skórka, miąższ, pestka, ogonek.
  • Klasyfikuje owoce według różnych kryteriów: ( kolor, wielkość, smak, kształt…).
  • Opisuje za pomocą przymiotników wygląd owoców i ich smak.
  • Wzbogaca wiadomości na temat owoców krajowych i egzotycznych w oparciu o albumy tematyczne, książeczki i gazetki.
  • Wypowiada się na temat ilustracji, opowiadania, treści wierszy i piosenek. Buduje wypowiedź stosując całe zdania.
czytaj więcej