Język angielski - Przedszkole Bajka

Język angielski

Według wielu specjalistów naukę języków obcych powinno się rozpoczynać jak najwcześniej, gdyż dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny i zdolny do poznawania nowych obcojęzycznych słów. Dlatego też okres przedszkolny jest najlepszym momentem do rozpoczęcia nauki języka obcego tym bardziej że nauka języka w tym okresie bardzo silnie stymuluje rozwój ogólnej inteligencji dziecka. To co nam dorosłym, przychodzi z takim trudem, dla maluchów jest „dziecinnie” proste, gdyż nauka odbywa się zupełnie naturalnie.

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu ma na celu przede wszystkim stworzenie atmosfery zabawy, która sprzyja nauce, motywowanie dzieci oraz wykorzystanie ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności językowych. Nauczanie języka w przedszkolu znacząco różni się od lekcji językowych w późniejszych latach edukacji szkolnej, bowiem koncentruje się na nauczaniu tylko dwóch sprawności: słuchania i mówienia. W zakresie umiejętności słuchania, nadrzędnym celem jest oswojenie dzieci z brzmieniem języka angielskiego, prezentowanie poprawnej wymowy i intonacji. Rozwijanie sprawności mówienia polega na zachęcaniu dziecka do powtarzania słów, z wrotów, prostych wierszyków, odgrywania prostych scenek komunikacyjnych. Należy jednak pamiętać, że w nauczaniu małych dzieci nadrzędną rolę przypisuje się rozumieniu ze słuchu, dlatego też nie należy zmuszać dzieci do mówienia, respektując potrzebny im okres ciszy. Rozpoczynając naukę języka obcego we wczesnym dzieciństwie dziecko szybciej zaakceptuje go, co ułatwi mu sukcesy w szkole.