Kadra przedszkola - Przedszkole Bajka

Kadra przedszkola

Kadra Przedszkola 2018/19

Kadra Pedagogiczna Przedszkola Nr 1 w Bytowie w roku szkolnym 2018/19

  1. mgr Mirosława Kleinschmidt - dyrektor, nauczyciel dyplomowany
  2. mgr Anna Dułak - nauczyciel dyplomowany
  3. mgr Justyna Grabowska - nauczyciel kontraktowy, nauczyciel języka angielskiego
  4. mgr Janina Jaworska - nauczyciel dyplomowany
  5. mgr Paulina Lublewska - nauczyciel kontraktowy 
  6. mgr Anna Prądzińska - nauczyciel kontraktowy
  7. Marta Sokołowska - nauczyciel
  8. mgr Brygida Spierewka - nauczyciel dyplomowany
  9. mgr Alicja Wejman - nauczyciel dyplomowany
  10. mgr Małgorzata Żywicka - nauczyciel dyplomowany, logopeda
 

Pracownicy administracji i obsługi

  1. mgr Kamil Bielecki – główny księgowy
  2. Ewa Renkiewicz – referent administracyjno-gospodarczy
  3. Lucyna Borzestowska - pomoc nauczyciela
  4. Marzena Cychosz - Woźna oddziałowa
  5. Ewa Cymbałko - Woźna oddziałowa
  6. Katarzyna Renkiewicz - Woźna oddziałowa
  7. Patrycja Pupka Lipińska - Woźna oddziałowa
  8. Władysław Bielecki - konserwator

Kadra Pedagogiczna Przedszkola Nr 1 w Bytowie w roku szkolnym 2015/16

  1. mgr Mirosława Kleinschmidt - dyrektor, nauczyciel dyplomowany
  2. mgr Justyna Grabowska - nauczyciel kontraktowy
  3. mgr Janina Jaworska - nauczyciel dyplomowany
  4. Paulina Lublewska - nauczyciel stażysta
  5. mgr Anna Prądzińska - nauczyciel kontraktowy
  6. mgr Brygida Spierewka - nauczyciel dyplomowany
  7. mgr Alicja Wejman - nauczyciel dyplomowany
  8. mgr Małgorzata Żywicka - nauczyciel dyplomowany, logopeda
  9. Małgorzata Metel – nauczyciel języka angielskiego

Pracownicy administracji i obsługi

  1. mgr Kamil Bielecki – główny księgowy
  2. Ewa Renkiewicz – referent administracyjno-gospodarczy
  3. Lucyna Borzestowska - pomoc nauczyciela
  4. Marzena Cychosz - Woźna oddziałowa
  5. Ewa Cymbałko - Woźna oddziałowa
  6. Grażyna Jankowska - Woźna oddziałowa
  7. Patrycja Pupka Lipińska - Woźna oddziałowa
  8. Władysław Bielecki - konserwator

Kadra pedagogiczna Przedszkola Nr 3 w Bytowie w roku szkolnym 2014/15

  1. mgr Mirosława Kleinschmidt – dyrektor, nauczyciel dyplomowany
  2. mgr Izabela Borzyszkowska – nauczyciel mianowany
  3. mgr Justyna Grabowska - nauczyciel kontraktowy
  4. mgr Janina Jaworska – nauczyciel dyplomowany
  5. mgr Iwona Lewandowska – nauczyciel dyplomowany
  6. mgr Zuzanna Lupa – nauczyciel dyplomowany
  7. mgr Anna Prądzińska – nauczyciel kontraktowy
  8. mgr Brygida Spierewka – nauczyciel dyplomowany
  9. mgr Alicja Wejman – nauczyciel dyplomowany
  10. mgr Małgorzata Żywicka – nauczyciel dyplomowany , logopeda
  11. Małgorzata Metel – nauczyciel języka angielskiego

Pracownicy administracji i obsługi

  1. mgr Kamil Bielecki – główny księgowy
  2. Ewa Renkiewicz – referent administracyjno–gospodarczy
  3. Paulina Lublewska – pomoc nauczyciela
  4. Lucyna Borzestowska – woźna oddziałowa
  5. Marzena Cychosz – woźna oddziałowa
  6. Ewa Cymbałko – woźna oddziałowa
  7. Grażyna Jankowska – woźna oddziałowa
  8. Władysław Bielecki – konserwator