Kadra przedszkola - Przedszkole Bajka

Kadra przedszkola

Kadra Przedszkola 2018/19

Kadra Pedagogiczna Przedszkola Nr 1 w Bytowie w roku szkolnym 2018/19

 1. mgr Mirosława Kleinschmidt - dyrektor, nauczyciel dyplomowany
 2. mgr Anna Dułak - nauczyciel dyplomowany
 3. mgr Justyna Grabowska - nauczyciel kontraktowy, nauczyciel języka angielskiego
 4. mgr Janina Jaworska - nauczyciel dyplomowany
 5. mgr Paulina Lublewska - nauczyciel kontraktowy 
 6. mgr Anna Prądzińska - nauczyciel kontraktowy
 7. Marta Sokołowska - nauczyciel
 8. mgr Brygida Spierewka - nauczyciel dyplomowany
 9. mgr Alicja Wejman - nauczyciel dyplomowany
 10. mgr Małgorzata Żywicka - nauczyciel dyplomowany, logopeda
 

Pracownicy administracji i obsługi

 1. mgr Kamil Bielecki – główny księgowy
 2. Ewa Renkiewicz – referent administracyjno-gospodarczy
 3. Lucyna Borzestowska - pomoc nauczyciela
 4. Marzena Cychosz - Woźna oddziałowa
 5. Ewa Cymbałko - Woźna oddziałowa
 6. Katarzyna Renkiewicz - Woźna oddziałowa
 7. Patrycja Pupka Lipińska - Woźna oddziałowa
 8. Władysław Bielecki - konserwator

Kadra Pedagogiczna Przedszkola Nr 1 w Bytowie w roku szkolnym 2015/16

 1. mgr Mirosława Kleinschmidt - dyrektor, nauczyciel dyplomowany
 2. mgr Justyna Grabowska - nauczyciel kontraktowy
 3. mgr Janina Jaworska - nauczyciel dyplomowany
 4. Paulina Lublewska - nauczyciel stażysta
 5. mgr Anna Prądzińska - nauczyciel kontraktowy
 6. mgr Brygida Spierewka - nauczyciel dyplomowany
 7. mgr Alicja Wejman - nauczyciel dyplomowany
 8. mgr Małgorzata Żywicka - nauczyciel dyplomowany, logopeda
 9. Małgorzata Metel – nauczyciel języka angielskiego

Pracownicy administracji i obsługi

 1. mgr Kamil Bielecki – główny księgowy
 2. Ewa Renkiewicz – referent administracyjno-gospodarczy
 3. Lucyna Borzestowska - pomoc nauczyciela
 4. Marzena Cychosz - Woźna oddziałowa
 5. Ewa Cymbałko - Woźna oddziałowa
 6. Grażyna Jankowska - Woźna oddziałowa
 7. Patrycja Pupka Lipińska - Woźna oddziałowa
 8. Władysław Bielecki - konserwator

Kadra pedagogiczna Przedszkola Nr 3 w Bytowie w roku szkolnym 2014/15

 1. mgr Mirosława Kleinschmidt – dyrektor, nauczyciel dyplomowany
 2. mgr Izabela Borzyszkowska – nauczyciel mianowany
 3. mgr Justyna Grabowska - nauczyciel kontraktowy
 4. mgr Janina Jaworska – nauczyciel dyplomowany
 5. mgr Iwona Lewandowska – nauczyciel dyplomowany
 6. mgr Zuzanna Lupa – nauczyciel dyplomowany
 7. mgr Anna Prądzińska – nauczyciel kontraktowy
 8. mgr Brygida Spierewka – nauczyciel dyplomowany
 9. mgr Alicja Wejman – nauczyciel dyplomowany
 10. mgr Małgorzata Żywicka – nauczyciel dyplomowany , logopeda
 11. Małgorzata Metel – nauczyciel języka angielskiego

Pracownicy administracji i obsługi

 1. mgr Kamil Bielecki – główny księgowy
 2. Ewa Renkiewicz – referent administracyjno–gospodarczy
 3. Paulina Lublewska – pomoc nauczyciela
 4. Lucyna Borzestowska – woźna oddziałowa
 5. Marzena Cychosz – woźna oddziałowa
 6. Ewa Cymbałko – woźna oddziałowa
 7. Grażyna Jankowska – woźna oddziałowa
 8. Władysław Bielecki – konserwator