Ramowy rozkład dnia - Przedszkole Bajka
docs

Ramowy rozkład dnia

8.00-9.00 Zbiórka dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami, zajęcia lub zabawy w małych grupach. Zabawy ruchowe, zabawy, gry dydaktyczne, stolikowe, indywidualna praca wyrównawcza z dzieckiem zdolnym, zabawy dowolne wg zainteresowań. Zajęcia wprowadzające do tematyki dnia.

9.00 - 9.10 Ćwiczenia poranne.

9.10 -9.30 Zajęcie zorganizowane.

9.30 -10.00 Zajęcia z zakresu higieny i kultury życia. Przygotowanie do śniadania.

10.00 -10.30 Śniadanie

10.30 - 10.50 Zajęcie zorganizowane.

10.50 - 13.15 Zabawy dowolne, spacery, wycieczki, koncerty umuzykalniające, teatrzyki, praca indywidualna, wyrównawcza, pobyt w ogrodzie przedszkolnym.

13.15 - 13.30 Czynności porządkowo- higieniczne, przygotowanie do obiadu.

13.30-14.00 Obiad.

14.00-14.30 Odpoczynek poobiedni.

14.30- 15.00 Zabawy dowolne wg zainteresowań.

15.-16.00 Zajęcia w grupie łączonej.Rozchodzenie się dzieci.