Raporty - Przedszkole Bajka

Raporty

Raport z ewaluacji problemowej - efekty zarządzanie

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 3 w Bytowie w dniach 24-06-2013 - 27-06-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Joanna Sawczyn, Stefan Rymon-Lipinski.

W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących
w przedszkolu nauczycieli, innych pracowników, dzieci, ich rodziców, partnerów przedszkola i przedstawicieli samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych).


Nowoczesna edukacja najmłodszych

Na zaproszenie Pani Elżbiety Wasilenko Pomorskiego Kuratora Oświaty, prezentację dobrych praktyk w Przedszkolu Nr 3 w Bytowie, przedstawiła mgr Mirosława Kleinschmidt, na spotkaniu „Nowoczesna edukacja najmłodszych – wymiana doświadczeń”, które odbyło się 10 marca 2014 r.

Zapraszam do zapozania się z prezentacją.