Rekrutacja - Przedszkole Bajka
docs

Rekrutacja

Informacja o rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 1 w Bytowie na rok szkolny 2021/22

Jeśli dziecko idzie po raz pierwszy do przedszkola, musi wziąć udział w rekrutacji. Rodzice, bądź prawni opiekunowie proszeni są o złożenie Wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 1 w Bytowie na rok szkolny 2021/2022 w terminie od 18.01.2021 r. do 15.03.2021 r.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną nastąpi w dniach od 16.03. do 19.03.2021 r.
Natomiast 22.03.2021 r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

W następnym etapie od 22.03.2021 r. do 29.03.2021 r. rodzice, bądź prawni opiekunowie kandydata powinni potwierdzić wolę przyjęcia do przedszkola.

Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2021/22 do Przedszkola nr 1 w Bytowie nastąpi 30.03.2021 r. do godz.15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w załącznikach – Zarządzenie nr 240/2020 Burmistrza Bytowa z dnia 16 grudnia 2020 r. i Uchwała nr XL/413/2018 Rady Miejskiej w Bytowie z 24 stycznia 2018 r.

Osoby zainteresowane kontynuacją edukacji dziecka w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022, zobowiązane są do złożenia „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 1 w Bytowie w roku szkolnym 2021/22”.

Dyrektor Przedszkola nr 1 w Bytowie
Mirosława Kleinschmidt